Hoofdmenu

Cultuur & Sportstimulering

Loopkantstraat 25 |
5405 AC Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 0413 72 57 07

Hoofdcontent

WCAG 2.1.

Vanaf 23 september 2020 dienen alle websites en apps van de Nederlandse overheid toegankelijk zijn en voldoen aan internationale richtlijnen (WCAG 2.1) om webcontent toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. En dus heeft dit ook gevolgen voor jullie 0-100 platform.

Waarom deze WCAG 2.1?

Iedereen heeft het recht om maximaal mee te kunnen doen in onze samenleving. Zonder computer,
smartphone of internet lukt dat niet meer, want digitaal is het nieuwe normaal. Wie kan nog zonder?
De meeste mensen vinden het vandaag heel normaal dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Je moet met een rolstoel een lift in kunnen en zelfstandig met de trein kunnen reizen als je blind of slechtziend bent. Je moet ook goed geholpen worden aan een (digitaal) loket als je doof of slechthorend bent of moeite hebt met lezen. Dat vinden we niet alleen logisch, maar het is ook een basisrecht.
Dat basisrecht geldt net zo goed — misschien zelfs bij uitstek — voor de toegang tot online-informatie en voorzieningen die de overheid ons aanbiedt.

Voor wie?

Doelgroepen die met name op problemen tegen problemen aanlopen, zijn slechtzienden en blinden,
kleurenblinden, doven en slechthorenden, mensen met een leesbeperking (zoals dyslexie) en mensen met een motorische beperking. En, niet te vergeten, de steeds groter wordende groep ouderen.

https://www.w3.org/TR/WCAG21/