Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Cultuur & Sportstimulering
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden

0413 72 57 07
info@sportstimulering.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl

Gegevens developer platform:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 17267991
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92

0413 72 57 07
info@sportstimulering.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl

Algemeen

Cultuur & Sportstimulering biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen uit de gemeente.

Via het platform https://www.sportstimuleringnederland.nl kunnen aanbieders uit de gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Cultuur & Sportstimulering brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen tot stand met behulp van dit platform.

Cultuur & Sportstimulering hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Cultuur & Sportstimulering (hierna: wij of ons) verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.