Hoofdmenu

Cultuur & Sportstimulering

Loopkantstraat 25 |
5405 AC Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 0413 72 57 07

Hoofdcontent

Toegankelijkheid

Het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Status digitale toegankelijkheid

Status: C - Eerste maatregelen zijn getroffen.

Cultuur- & Sportstimulering Nederland voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op 23 oktober 2020 is het toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd. De weken daarna hebben wij maatregelen getroffen om de website 100% gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen. Eind november is hiervoor een nieuw verzoek ingediend en deze audit staat voor week 4 van 2021 ingepland.

Problemen met toegankelijkheid

Ervaart u een probleem met toegankelijkheid op deze website? Laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen.