Talentontdekking met Sjors Sportief & Sjors Creatief

Sjors Sportief & Sjors Creatief

Via Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met een grote verscheidenheid aan sporten en creatieve activiteiten in de regio, zonder meteen lid te hoeven worden. 

Hierdoor kunnen kinderen zich eerst rustig oriënteren op de sportieve/culturele 'markt' en zo hun talenten ontdekken. De weg naar de plaatselijke voetbalclub weten de kinderen vaak wel te vinden, maar er is gemeentelijk nog zoveel meer te doen. Hier speelt Sjors perfect op in en dat blijkt ook wel uit de cijfers en statistieken: kinderen kiezen vaak meerdere activiteiten om te proberen, ook minder bekende activiteiten zoals bijvoorbeeld schaken blijken erg populair.

Alle basisschoolkinderen uit de gemeente ontvangen een exemplaar van het Sjorsboekje. Iedere aanbieder (vaak een vereniging) krijgt in dit boekje een podium om zichzelf en de activiteit op de kaart te zetten. Kinderen kunnen zich op www.sjorssportief.nl het hele schooljaar en voor net zoveel sporten en culturele activiteiten inschrijven als ze willen. Het aantal inschrijvingen ligt zeer hoog, waardoor vele kinderen een kijkje in de keuken komen nemen bij een (sport)vereniging of culturele aanbieder. 20% wordt ook nog eens lid waarmee stucturele (sport)deelname wordt bewerkstelligd. 


Max Vitaal

Ook 50-plussers stimuleren we om fit te blijven. Max Vitaal is de mascotte die deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Het project bestaat meestal uit 2 disciplines: de fittest en het vastleggen van het aanbod in een flyer of boekje.

Via de website van Max Vitaal worden alle inschrijvingen gedaan, waardoor alle relevante statistieken voor de gemeente inzichtelijk zijn. 
De verenigingen krijgen de mogelijkheid een activiteit aan te bieden die gepresenteerd wordt in de vorm van een flyer of een boekje. Ouderen krijgen via dit boekje een helder beeld van de mogelijkheden binnen de gemeente.

Deze wordt bijvoorbeeld tijdens de fittest uitgedeeld of per post verstuurd naar de doelgroep. Hier een greep uit de voorbeelden van de gemeenten die een boekje hebben uitgedeeld.

Boekje Geertruidenberg
Geertruidenberg Maasdriel Roosendaal