Hoofdcontent

Inschrijven via website niet nodig 👑

Sommige aanbieders willen niet dat wordt ingeschreven via website

Als aanbieder wil je ook wel eens activiteiten kunnen aanbieden waarop inschrijven niet verplicht is (en dus ook niet kan!). Je wil de mogelijkheid hebben om dan achteraf voor deze activiteit een cijfer in te kunnen voeren hoeveel er geweest zijn. Dit kan dus door de aanbieder los worden ingevuld. Hier hoeven geen gegevens aan te hangen, puur een getal. Dit getal moet vervolgens bij de statistieken terugkomen als los onderdeel.

 

De gemeente machtigt de betreffende aanbieder om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken.