Supporter van talent

Cultuur- & Sportstimulering Nederland werkt samen met gemeenten aan diverse sportieve en culturele projecten, die als verbinding dienen tussen verenigingen, (basis)scholen, combinatiefuncties en de gemeente. In tijden waarin subsidies niet meer zo vanzelfsprekend zijn, wordt samenwerken steeds belangrijker. 

De buurtsportcoach wordt een sleutelfiguur door te verbinden. 
Uit deze gemeentelijke samenwerkingen zijn al verschillende succesvolle sportstimuleringsprojecten ontwikkeld:

Sjors Sportief
Brengt basisschoolkinderen met sport binnen gemeente in aanraking.

Sjors Creatief
Brengt basisschoolkinderen met cultuur uit gemeente in aanraking.

Max Vitaal
Bestaat uit bijvoorbeeld een fittest voor senioren en een op maat gemaakt boekje met daarin het seniorenaanbod binnen de gemeente.

Op deze website kunt u zich ook als (sport)vereniging, instelling, stichting of commerciële instelling aanmelden om te participeren in één van onze projecten en krijgt u een eigen beheerscherm tot uw beschikking.